Проекти робочих програм конкурсів програми “Горизонт Європа” 2021-2027

Європейська комісія планує опублікувати остаточні робочі програми (WP) до квітня 2021 року. Тут можете ознайомитися з проектами робочих програм конкурсів, які дадуть дослідникам детальні підказки про те, які проекти будуть фінансуватися за програмою “Горизонт Європа”, де загальний бюджет 95,5 млрд.€. Зверніть увагу що в кінцевих варіантах можливі зміни Нижче наведені проекти робочих програм тематичних напрямків програм “Горизонт Європа” на 2021-2027: ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА ДОСЛІДЖЕНЬ. Перші фактичні заявки на отримання грантів для просунутих дослідників заплановані на 20 травня, відповідно до проектів, розміщених в Інтернеті. Тим часом, гранти на взаємодію для команд вчених, що займаються складними проблемами, не будуть доступні цього року, але, ймовірно, відновляться в 2022 році.

КЛАСТЕР 1. ЗДОРОВ’Я

У проекті від вересня описано шістнадцять запитів на дослідження, заплановані на 2021-2022 роки, за шістьма темами: профілактика захворювань; зв’язки між довкіллям та здоров’ям; цифрові інструменти для здоров’я; боротьба з різними захворюваннями; зміцнення систем охорони здоров’я, підтримка європейських галузей охорони здоров’я. У 2021 році заплановано один конкурс на кожну з шести тем.

КЛАСТЕР 2. КУЛЬТУРА, ТВОРЧІСТЬ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО

Новий кластер, що підтримує дослідження та інновації у креативних індустріях, фінансуватиме три напрямки досліджень протягом найближчих двох років: демократія та управління; Європейська культурна спадщина та культурні і творчі індустрії; соціальні та економічні перетворення.

КЛАСТЕР 3. ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА В СУСПІЛЬСТВІ

Проект робочої програми від вересня показує, що будуть наступні конкурси: дослідження щодо кращого захисту від злочинності та тероризму; ефективне управління зовнішніми кордонами; захист інфраструктури; кібербезпека; стійкість до катастроф; посилення впливу досліджень у сфері безпеки.

КЛАСТЕР 4. ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ПРОМИСЛОВIСТЬ І КОСМОС

Цей проект робочої програми на 440 сторінках окреслює деталі п’ятнадцяти великих дослідницьких конкурсів, спрямованих на створення зеленого та цифрового переходів(трансформації)-близнюків та розвиток стратегічної автономії Європи. Комісія ставить перед кластером шість цілей: лідерство в нейтральних до клімату промислових ланцюгах вартості; підвищена автономія в ключових ланцюгах створення вартості; цифровий суверенітет; безпечна та гнучка економіка даних; глобальні космічні інфраструктури; створення орієнтованих на людину технологій.

КЛАСТЕР 5. КЛІМАТ, ЕНЕРГЕТИКА І МОБІЛЬНІСТЬ

Діяльність у цьому кластері підтримує імплементацію Паризької угоди та Цілей сталого розвитку ООН. Проект робочої програми від листопада показує, що “зелений” порядок денний буде підтриманий за допомогою викликів у шести областях: кліматичні науки та реакція на кліматичні зміни; міжгалузеві рішення щодо зеленого переходу; стійке, безпечне та конкурентоспроможне енергопостачання; ефективне, стійке та інклюзивне використання енергії; чисті та конкурентоспроможні рішення для всіх видів транспорту; безпечний,стійкий транспорт та послуги інтелектуальної мобільності для пасажирів та вантажів.

КЛАСТЕР 6. ХАРЧУВАННЯ, БІОЕКОНОМІКА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І СЕРЕДОВИЩЕ

У 2021 і 2022 роках ми можемо очікувати 19 конкурсів у семи різних областях цього кластера, починаючи від біорізноманіття та екосистемних послуг і закінчуючи цифровими рішеннями на підтримку Зеленого курсу. Перші конкурсу до кожної з семи тем планується розпочати 15 квітня, а фінансування складає майже 900 мільйонів євро, згідно з проектом робочої програми.

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА ІННОВАЦІЙ

Pathfinder, який фінансує проекти, що обіцяють розвинути кардинально нові технології, буде надавати гранти на суму до 3 мільйонів євро порівняно з 4 мільйонами євро в Горизонті 2020. Тим часом програма підтримки МСП, акселератор, продовжуватиме надавати змішане фінансування поєднання власного та грантового фінансування.

МІЖДИСЦИПЛІТАРНІ ВИКЛИКИ: РОЗШИРЕННЯ УЧАСТІ

Метою програми розширення є підвищення результативності досліджень у регіонах ЄС, що відстають. Для цього Комісія розпочне три напрямки дій: посилення мереж між дослідниками в країнах, що розвиваються, та їх колегами у провідних країнах з R&D; зворотний відтік “мізків” та стимулювання циркуляції “мізків”; зміцнення Європейського дослідницького простору.

Джерело: https://www.tiko-pro.eu

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.