Швидкий шлях до інновацій» (FTI)

«Швидкий шлях до інновацій» (FTI) – це повністю стрімкий підйом в Horizon 2020 року, що сприяє інноваційній діяльності, близької до ринкової, яка відкрита для всіх типів учасників. Мета FTI – скоротити час від ідеї до виходу на ринок і розширити участь в Horizon 2020 галузі, малих і середніх підприємств і вперше заявників.

FTI також прагне розвивати міждисциплінарний і міжгалузевої підходи. Всі види учасників інновацій можуть працювати разом для розробки стійких інновацій, спрямованих на задоволення суспільних потреб або областей в рамках «Лідерства в області стимулюючих і промислових технологій», і в той же час створювати життєздатні можливості для бізнесу. Ось чому проекти FTI повинні бути орієнтовані на бізнес і чітко демонструвати реалістичний потенціал для швидкого впровадження та впровадження інновацій на ринку.

Пропонується максимальний внесок ЄС в розмірі 3 млн. євро на кожне речення з терміном надання (від відсікання до підписання гранту) близько 6 місяців.

Пропозиції щодо фінансування повинні бути представлені консорціумами, в які входять від трьох до п’яти юридичних осіб, заснованих як мінімум в трьох різних державах-членах ЄС або країнах, пов’язаних з Horizon 2020. У кожному консорціумі має бути виділено не менше 60% бюджету учасникам галузі, або в консорціум має входити мінімум два учасники галузі з консорціуму з трьох або чотирьох партнерів або три учасники галузі з консорціуму з п’яти партнерів,

Пропозиції можуть бути представлені в будь-який час протягом трирічної програми. Дати завершення на 2019 і 2020 роки вказані в робочій програмі Horizon 2020. https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/horizon_2020_work_programme_eic_pilot_2018-2020.pdf

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.